Tjänster

Brickstone är IT-konsulter med bred kompetens inom Microsoft IT-infrastruktur och frågor som rör implementering, drift, deployment, migrering, förvaltning och management. Alla våra medarbetare har hunnit vara med ett tag, i genomsnitt 15 år, och har värdefulla erfarenheter som kan komma till nytta i din verksamhet. Vi kan ta ansvar för ditt nästa stora förändringsprojekt, bidra med spetskompetens under en del av arbetet eller fylla en lucka i bemanningen.

Microsoft IT-infrastruktur / molntjänster

Microsoft IT-infrastruktur / molntjänster

Brickstone är särskilt duktiga på att förverkliga det som systemarkitekterna har ritat. Det hörs faktiskt på namnet! Vi bygger nytt och bygger om. Från grunden upp till himlen. Eller från datacenter upp i Molnet. Alltid med målet att störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt.

Migrering

Brickstone har lång erfarenhet av migreringsprojekt. Vi känner därför väl till de vanligaste fallgroparna i den här typen av projekt, och vet hur de ska undvikas. Våra konsulter kan det mesta om verktyg som: Microsoft Exchange, Exchange Hybrid, AD, Azure, Azure AD, M365, Intune, Server och Klient. Låt oss lotsa dig igenom migreringen, tryggt och säkert!

Migrering
Deployment och automatisering

Deployment och automatisering

Det har blir allt viktigare att samtliga medarbetare i en organisation får tillgång till den senaste programvaran så snabbt som möjligt. Det handlar både om säkerhet och effektivitet. Brickstone hjälper dig att skapa smidiga processer som fungerar för paketering, klienthantering och utrullning i just din verksamhet. Microsoft SCCM, MSI och PowerShell.

Optimering, integrering & implementering

Brickstone arbetar ofta i projekt som handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för olika plattformar och system att samexistera. Vårt fokus riktas inte helt sällan in på att hitta eventuella flaskhalsar och samordna resurserna på bästa sätt. Särskilt hemtama är vi i miljöer som: Microsoft/Linux Server, AD, SQL Server, Intune, Office365, Azure, PowerShell och Hyper-V.

Optimering, integrering & implementering

När du behöver en extra resurs

Föräldraledighet, sjukskrivning, organisations- eller verksamhetsförändringar. Luckor i bemanningen och brist på kompetens uppstår allt som oftast när det är som minst lämpligt. Våra konsulter har mer än 15 års erfarenhet från olika uppdrag och är vana vid att med kort varsel sätta sig in i nya arbetsuppgifter och samarbeta med en ny arbetsgrupp. Hör av dig så berättar vi mer!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå